Medlemskap innebär:

 • Att du äger en fritidsbåt. Framförande av vattenskoter är inte tillåtet i Viggeby naturreservat (beslutat av Linköpings kommun) där Viggeby hamn finns och denna kan därmed inte definieras som fritidsbåt
 • Att du betalar medlemsavgift läs mer här >
 • Att du följer våra ordningsregler, Miljö- och avfallsplan samt Säkerhetsplan och brandskyddsföreskrifter, läs mer här >
 • En ideell arbetsinsats i form av:
  • Deltagande på minst ett arbetspass per säsong
  • Gemensam sjösättning och torrsättning med traktor vid fyra tillfällen per år (två sjösättnings- och två torrsättningstillfällen) med fasta datum (för sjösättning och torrsättning av egen båt)
 • Fri tillgång till båtramp och klubblokal
 • Vid tillgång möjlighet till vinterförvaring av båt inomhus (gäller enbart om du har bryggplats)
 • Vid tillgång möjlighet till sommarförvaring av båt inomhus (gäller enbart om du har vinterförvaring)
 • Vid tillgång möjlighet att hyra förråd (gäller enbart om du har bryggplats)
 • Genom Viggeby båtklubbs anslutning (ingår i din medlemsavgift) till Svenska Båtunionen (SBU) har du:
  • Möjlighet att teckna en förmånligare båtförsäkring hos Svenska sjö
  • En olycksfallsförsäkring när du deltar i aktivitet inom klubbens område (via SBU båtklubbsförsäkring)
  • En prenumeration på tidningen Båtliv ~6 ggr/säsong
 • Att hantera klubbens lokaler och utrustning på ett ansvarsfullt sätt
 • Att i övrigt agera ansvarsfullt:
  • Inom anläggningens område
  • I sjösystemet och i naturreservatet, läs mer här >
  • På väg till och från anläggningen
 • Att du godkänner Viggeby båtklubbs behandling av personuppgifter enligt GDPR, läs mer här >

Bryggplatsinnehavare ska dessutom:

 • Genomföra ideell vakttjänst enligt vaktlistan

Vad som förväntas av våra medlemmar

Viggeby båtklubb är en ideell förening som bygger på att alla medlemmar hjälps åt att driva båtklubbens verksamhet. Detta innebär att det krävs att varje medlem ställer upp på arbetspass, vaktpass (om du har bryggplats) och går på klubbens årsmöten. Det finns även en förväntan om att du periodvis bidrar som funktionär eller t.ex ställer upp som valberedare, revisor eller tar på dig ett styrelseuppdrag. Räkna med att du kan bli kontaktad av valberedningen, alternativt styrelsen och att du då får möjlighet att berätta om vad just du kan bidra med i båtklubben.

Det ideella arbetet ger ett mycket gott resultat. Vi har en fin, skyddad hamn och väl fungerande verksamhet samt låga medlems- och båtplatsavgifter. Medlemsenkäten från 2021 visar även att vi har mycket nöjda medlemmar. 

Mer information om Viggeby båtklubb finner du genom att klicka här > eller på "Klubbinfo" i den övre listen samt genom att klicka här > eller på "Allmänt om anläggningen" i sidans vänstra list.

Ansökan

Ansökan skickas till vår mailadress för allmänna frågor som du finner genom att klicka här > eller under "Kontakt" i den övre listen.

Observera att vi inte kan bevilja medlemskap till sökande som enbart efterfrågar medlemskap utan bryggplats. Medlemskap beviljas enbart till de som stått i vår bryggplatskö. Du kan däremot mot betalning låna nyckel till vår båtramp. Klicka här > eller se under "Båtramp" i listen till vänster.

 

senaste nytt

Egen säkerhetskontroll av fritidsbåt

måndag, 02 Maj 2022
Svenska båtunionen har tagit fram 7 varianter av egenkontroll av fritidsbåt.  ...
Läs mer...

Rabatt Göta kanal 2022

fredag, 19 november 2021
Alla medlemmar i båtklubbar anslutna till ÖBF, erbjuds 25% rabatt under...
Läs mer...

Nu introduceras E10 på den svenska marknaden

onsdag, 08 september 2021
Från den 1 augusti 2021 introduceras E10 i Sverige,  i samband med att reduktionsplikten...
Läs mer...

Ny version av BAS på gång

fredag, 20 augusti 2021
Du vet väl att BAS (Båtunionens Administrativa System) gör ditt liv som...
Läs mer...