Välkomna till Viggeby båtklubb (VBK). Dessa sidor är ämnade att ge svar på de vanligaste frågorna gällande VBK.

Våra bryggplatser

VBK har totalt 139 bryggplatser. Inom vår anläggning finns bryggplatser som är 2.20, 2.50, 2.60 samt 3.20 meter breda. Våra bryggplatser har två olika bomlängder, 4.5 meter eller 6.5 meter och båtarna får sticka ut max en meter utanför Y-bommen. Undantag görs för platser vid den yttre bryggan (längst ut mot sjön) där båtens maxlängd är satt till c:a 27 fot (dvs ungefär 8.2 meter). De långa Y-bommarna (6.5 meter) förekommer på de bryggplatser som är 2.50, 2.60 eller 3.20 meter breda.

Information rörande bryggplats för medlemmar

  • VBK tillåter inte andrahandsuthyrning av bryggplats
  • VBK tillåter att en bryggplats står tom en säsong p.g.a. sjukdom, resor, renovering etc. 
  • Fritidsbåtar som nyttjar båtklubbens bryggplatser ska enligt vårt arrendeavtal vara brand- och ansvarsförsäkrade

Information för icke medlemmar

  • Det finns möjlighet att mot en kostnad sjösätta/torrsätta båten. Klicka här eller se under "Båtramp" i listen till vänster.

Servicebrygga

Vid båtrampen ligger vår servicebrygga. Denna brygga är främst tänkt att användas vid sjösättning, torrsättning samt vid i och urlastning av båtar. Det går också bra att fylla på färskvatten eller utföra enklare reparationer.

Kommunalt dricksvatten

Inom vår anläggning finns tillgång till kommunalt dricksvatten i klubblokalen, på nedre planen och på samtliga bryggor.

El

El finns på nedre planen, vid servicebryggan samt i vår klubblokal.

Sopor och miljöavfall

Sopor placeras i soptunnorna vid bryggan närmast planen/vid torrdasset. Engångsgrillar placeras i den separata låga plåttunnan märkt "Ask Olle" som står bredvid soptunnorna. Miljöfarligt avfall som olja, glykol, båtbatterier etc. tas med hem och lämnas till din kommunala återvinningstation alternativt placeras i vår egen miljöstation på övre planen. Det är vars och ens skyldighet att inte skräpa ner i området eller i anslutning till sjösystemet. Om man upptäcker nedskräpning tar man om möjligt hand om avfallet eller meddelar den miljöansvarige som du hittar genom att klicka här eller under "Kontakt" i den övre listen.

Grillplats

I södra änden (utåt sjön) av området finns en anlagd grillplats. 

Torrdass

Vid bryggan närmast planen finns ett torrdass.

Drivmedel

Vid Brokinds sluss (i Lilla Rängen/andra sidan av slussporten) som ligger bredvid vår anläggning finns en sjömack med diesel och bensin och där säljs även under högsäsong Kinda kanals vänners sjökarta (sjökort). 

Hastighetsbegränsning i viken inom vår anläggnings område

I viken inom vår anläggnings område är hastigheten begränsad till max 4 knop (se skylt/båk vid strandkanten utanför anläggningens område samt vid båtrampen). För allas trevnad och för våra båtars skull, var vänlig och respektera detta. Högre hastigheter drar upp svall vilket riskerar att skada våra båtar och bryggor.

Förbud

Inom anläggningens område är det förbjudet att tälta, ställa upp husvagn eller husbil och att framföra vattenskoter eller att åka vattenskidor (enligt beslut av Linköpings kommun). Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att bada eller fiska ifrån bryggorna.

senaste nytt

Egen säkerhetskontroll av fritidsbåt

måndag, 02 Maj 2022
Svenska båtunionen har tagit fram 7 varianter av egenkontroll av fritidsbåt.  ...
Läs mer...

Rabatt Göta kanal 2022

fredag, 19 november 2021
Alla medlemmar i båtklubbar anslutna till ÖBF, erbjuds 25% rabatt under...
Läs mer...

Nu introduceras E10 på den svenska marknaden

onsdag, 08 september 2021
Från den 1 augusti 2021 introduceras E10 i Sverige,  i samband med att reduktionsplikten...
Läs mer...

Ny version av BAS på gång

fredag, 20 augusti 2021
Du vet väl att BAS (Båtunionens Administrativa System) gör ditt liv som...
Läs mer...