Välkomna till Viggeby båtklubb (VBK). Dessa sidor är ämnade att ge svar på de vanligaste frågorna gällande VBK.

Våra bryggplatser

VBK har totalt 141 bryggplatser. Inom vår anläggning finns bryggplatser som är 2.20, 2.50, 2.60 samt 3.20 meter breda. Våra bryggplatser har två olika bomlängder, 4.5 meter eller 6.5 meter och båtarna får sticka ut max en meter utanför Y-bommen. Undantag görs för platser vid den yttre bryggan (längst ut mot sjön) där båtens maxlängd är satt till c:a 27 fot (dvs ungefär 8.2 meter). De långa Y-bommarna (6.5 meter) förekommer på de bryggplatser som är 2.50, 2.60 eller 3.20 meter breda.

Information rörande bryggplats för medlemmar

  • VBK tillåter inte andrahandsuthyrning av bryggplats
  • VBK tillåter att en bryggplats står tom en säsong p.g.a. sjukdom, resor, renovering etc. 
  • Fritidsbåtar som nyttjar båtklubbens bryggplatser ska enligt vårt arrendeavtal vara ansvarsförsäkrade

Information för icke medlemmar

  • Det finns möjlighet att mot en kostnad sjösätta/torrsätta båten. Klicka här eller se under "Båtramp" i listen till vänster.

Servicebrygga

Vid båtrampen ligger vår servicebrygga. Denna brygga är tänkt att användas vid sjösättning, torrsättning samt vid i och urlastning av båtar. Det går också bra att fylla på färskvatten eller utföra enklare reparationer.

Kommunalt dricksvatten

Inom vår anläggning finns tillgång till kommunalt dricksvatten i klubblokalen, på nedre planen och på samtliga bryggor.

El

El finns på nedre planen, vid servicebryggan samt i vår klubblokal.

Sopor och miljöavfall

Sopor placeras i soptunnorna vid bryggan närmast planen/vid torrdasset. Engångsgrillar placeras i den separata låga plåttunnan märkt "Ask Olle" som står bredvid soptunnorna. Miljöfarligt avfall som olja, glykol, båtbatterier etc. tas med hem och lämnas till din kommunala återvinningstation alternativt placeras i vår egen miljöstation på övre planen. Det är vars och ens skyldighet att inte skräpa ner i området eller i anslutning till sjösystemet. Om man upptäcker nedskräpning tar man om möjligt hand om avfallet eller meddelar den miljöansvarige som du hittar genom att klicka här eller under "Kontakt" i den övre listen.

Grillplats

I södra änden (utåt sjön) av området finns en anlagd grillplats. 

Torrdass

Vid bryggan närmast planen finns ett torrdass.

Drivmedel

Vid Brokinds sluss (i Lilla Rängen/andra sidan av slussporten) som ligger bredvid vår anläggning finns en sjömack med diesel och bensin och där säljs även under högsäsong Kinda kanals vänners sjökarta (sjökort). 

Hastighetsbegränsning i viken inom vår anläggnings område

I viken inom vår anläggnings område är hastigheten begränsad till max 4 knop (se skylt vid strandkanten utanför anläggningens område samt vid båtrampen). För allas trevnad och för våra båtars skull, var vänlig och respektera detta. Högre hastigheter drar upp svall vilket riskerar att skada våra båtar och bryggor.

Förbud

Inom anläggningens område är det förbjudet att tälta, ställa upp husvagn eller husbil och att framföra vattenskoter eller att åka vattenskidor. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att bada eller fiska ifrån bryggorna.

senaste nytt

Välkommen till Svenska Båtunionens Sjösäkerhetswebbinarium 20 april 2021

fredag, 09 april 2021
Svenska Båtunionen hälsar alla som är intresserade av...
Läs mer...

Viggeby båtklubb ansluter sig till Båtsamverkan

lördag, 20 mars 2021
På årsmötet den 18 mars 2021 så röstade medlemmarna ja till att Viggeby...
Läs mer...

Byte av kod och kallelse/anmälan till årsmöte

onsdag, 24 februari 2021
Koden för vår hemsida byts till den nya koden söndag den 28:e februari och senast...
Läs mer...

Tips till era tonåringar: Sommarjobba som slussvakt på Kinda kanal

tisdag, 23 februari 2021
Vill du ha ett sommarjobb där du får fysisk aktivitet på arbetstid, får tid...
Läs mer...