Välkommen till VBK - Viggeby Båtklubb. Vi är en ideell förening som är politiskt och religiöst oberoende, utan vinstsyften och vi saknar anställd personal.

Viggeby båtklubb erbjuder sina medlemmar sjösättning, bryggplats, torrsättning och vinterförvaring. Anläggningen har ett skyddat läge och är bevakad. 

Allmännytta

VBK är en båtklubb för småbåtar som drivs som ideell förening. Området är beläget på kommunal mark i kanten av Viggeby naturreservat som föreningen arrenderar av Linköpings kommun. 

Social samvaro

Medlemmarna deltar gemensamt i vakthållning men också vid arbetspass och/eller som funktionär under vår, sommar och höst i skötsel av området (bryggor, byggnader samt röjning av sjögräs) och dess intilliggande omgivning (gräsklippning, underhåll av grusplan, parkering etc). Förutom den uppenbara nyttan med detta ideella arbete så är det även mycket socialt och innefattar grillning som en gemensam måltid, vilket brukar uppskattas av våra medlemmar. Ibland anordnas även övriga sociala aktiviteter.

Båt-, sjösport och friluftsliv

Båtklubben främjar båt- och sjösport samt friluftsliv och erbjuder i samarbete med lämplig förening med jämna mellanrum utbildning i t.ex navigation och vid årsmöten hålls olika presentationer av inbjudna gäster om t.ex Viggeby naturreservat eller Kinda kanal. Kurser annonseras ut via "Senaste nytt" i listen till höger samt under "Nyhetsarkiv" i den övre listen.

Utbildning, upplysning och information

Inom Viggeby båtklubb verkar vi för upplysning och information för ökad sjösäkerhet. Detta görs genom att i egen regi eller i samarbete med Östergötlands båtförbund (ÖBF) eller annan lämplig förening erbjuda utbildningar för klubbens medlemmar i bl.a sjösäkerhet, brandbekämpning och hjärt- och lungräddning. Mer information om sjösäkerhet finner du genom att klicka här eller under "Sjösäkerhet" i den övre listen.

Miljövård

Viggeby båtklubb främjar även miljövård genom våra arbetspass där medlemmarna städar och underhåller anläggningens område. Klubben tillhandahåller en båtplats för Linköpings kommuns båt så att de kan sköta djurhållningen på Bromön, underhåll av vindskydd och tömning av soptunnor och torrdass etc. i Viggeby naturreservat. Föreningen informerar kontinuerligt om olika miljöfrågor samt frågor gällande naturreservatet. Här kan du läsa mera om vårt arbete för miljön, eller klicka på "Miljö" i den övre listen.

Rådgivande kontaktorgan

Föreningen verkar även som rådgivande kontaktorgan och remissinstans för myndigheter och lokala organisationer. Detta görs bl.a genom att förutom samarbetet med Svenska Båtunionen (SBU) och Östergötlands Båtförbund (ÖBF) även hålla en dialog med och vid behov samarbeta med Kinda kanal AB och Kinda kanals vänner samt hålla oss uppdaterade om och sprida information gällande uppdaterad miljölagstiftning samt olika lagar rörande båtlivet.

Tillgänglighet

Föreningen är politiskt och religiöst oberoende och öppen för alla som äger en båt och följer föreningens stadgar att söka medlemsskap i via vår bryggplatskö som du finner information om här eller genom att klicka på "Anmälan till bryggplatskö" i listen till vänster. 

Klubben erbjuder medlemmar men även allmänheten en naturskön plats för rekreation och social samvaro, bland annat genom att vårt ideella arbete och skötsel av vår anläggnings området tillgängliggöra det för allmänheten. En av Viggeby naturreservats tre "entréer" (den östra) till Viggeby naturreservat med parkeringsplatser är även belägen inom anläggningen och Viggebyleden passerar genom medan Östgötaleden passerar förbi strax utanför vår anläggning. Att tillgängliggöra Kinda kanal sjösystem och Viggeby naturreservat sjövägen för allmänheten genom att ge tillgång till vår båtramp är även det något som båtklubben erbjuder. Mer information om vår båtramp hittar du om du klickar här eller på "Båtramp" i listen till vänster. 

Styrdokument

Våra styrdokument finner du genom att klicka här eller under "Styrdokument" i listen till vänster.

 

senaste nytt

Välkommen till Svenska Båtunionens Sjösäkerhetswebbinarium 20 april 2021

fredag, 09 april 2021
Svenska Båtunionen hälsar alla som är intresserade av...
Läs mer...

Viggeby båtklubb ansluter sig till Båtsamverkan

lördag, 20 mars 2021
På årsmötet den 18 mars 2021 så röstade medlemmarna ja till att Viggeby...
Läs mer...

Byte av kod och kallelse/anmälan till årsmöte

onsdag, 24 februari 2021
Koden för vår hemsida byts till den nya koden söndag den 28:e februari och senast...
Läs mer...

Tips till era tonåringar: Sommarjobba som slussvakt på Kinda kanal

tisdag, 23 februari 2021
Vill du ha ett sommarjobb där du får fysisk aktivitet på arbetstid, får tid...
Läs mer...