Ny lista på godkända bottenfärger med biocid

Nu har KEMI (Kemikalieinspektionen) släppt en uppdaterad lista på godkända bottenfärger för ostkusten respektive västkusten. Där ser du även hur länge deras tillstånd gäller och vad det är för typ av färg.

Begreppet godkänd betyder dock inte fri från biocider eftersom det är dessa färger som måste godkännas av kemikalieinspektionen. Biocidfria färger eller som de brukar kallas: giftfria färger, behöver inte godkännas.
Klicka här för att läsa mer 

Funderar du på att sluta använda biocidfärger finns många råd och tips på Båtmiljös uppdaterade hemsida. Fundera även över om du verkligen behöver bottenmåla din båt. Vi har väldigt liten påväxt i vårt sjösystem så oftast räcker det att spola av undersidan av skrovet med högtryck på hösten. 

 


Viggeby Båtklubb har sin hamnplats och klubblokal vid Järnlunden i anslutning till Viggeby Naturreservat. Området finns i en känslig miljö som av flera skäl är angelägen att vårda och utveckla. Därför har Viggeby Båtklubb tagit fram en särskild miljöinformation och också utsett en särskilt miljöansvarig medlem. Den miljöansvarige har som uppgift att bl.a. ta till sig nyheter inom miljöområdet och vidarebefordra dem till klubbens medlemmar. Det är också viktigt att medlemmar tar upp miljöfrågor med den miljöansvarige för att denne ska kunna informera, åtgärda eller vid behov ta upp miljöfrågor med styrelsen.

Miljön är känslig i anslutning till båthamnen, men givetvis även i sjön och längs dess stränder. Det är av yttersta vikt vi håller rent i anslutning till hamnen, när vi vistas ute på sjön eller när vi besöker öar och stränder.

Fastställd vid styrelsemöte 2003-06-11 § 6.


Ansvarig för miljöfrågor hittar du här

senaste nytt

Fågelskydd på kobbarna öster om Tallön

måndag, 20 juli 2020
Det har observerats att fågelskyddet (vilket innebär tillträdesförbud...
Läs mer...

Kan Du/Ni tänka er att ingå i styrelsen för Kinda Kanals Vänner?

söndag, 12 juli 2020
Kinda kanals vänners styrelse anser att medlemskap i Kinda Kanals Vänner i första...
Läs mer...

Uppdaterad hemsida och nya mailadresser

fredag, 03 juli 2020
Hemsidan har den senaste tiden fått en uppfräschning. Information främst inom den...
Läs mer...

Båtkurser hos Medborgarskolan i Linköping

fredag, 03 juli 2020
Medborgarskolan i Linköping har nu båtkurser, vilket sedan tidigare även finns i...
Läs mer...