Viggeby Båtklubb har sin anläggning och klubblokal vid Järnlunden i anslutning till Viggeby Naturreservat. Området finns i en känslig miljö som av flera skäl är angelägen att vårda och utveckla. Därför har Viggeby Båtklubb tagit fram en särskild miljöinformation samt utsett en miljöansvarig styrelsemedlem. Den miljöansvarige har som uppgift att bl.a. ta till sig nyheter inom miljöområdet och vidarebefordra dem till klubbens medlemmar. Det är också viktigt att medlemmar tar upp miljöfrågor med den miljöansvarige för att denne ska kunna informera, åtgärda eller vid behov ta upp miljöfrågor med styrelsen.

Miljön är känslig i anslutning till anläggningens område, men givetvis även i sjön och längs dess stränder. Det är av yttersta vikt vi håller rent i anslutning till området, när vi vistas ute på sjön eller när vi besöker öar och stränder.

Fastställd vid styrelsemöte 2003-06-11 § 6.

 

 

Ansvarig för miljöfrågor når du genom vår allmänna epostadress som du hittar genom att klicka här > eller genom att klicka på "Kontakt" i den övre listen.

Är du medlem så hittar du kontaktuppgifter direkt till Miljöansvarig om du loggar in på vår medlemssida och tittar under "Dina kontakter" och "Funktionärer".

I händelse av utsläpp, ring 112 direkt!

 

senaste nytt