Som exempel på viktiga miljöfrågor som rör båtklubben kan nämnas:

  • Miljövänliga drivmedel ska eftersträvas vid exempelvis maskinbearbetning inom hamnområdet.
  • Miljöstation finns för omhändertagande av miljöfarligt avfall.
  • Avtal om kontinuerlig hantering av sopor och latrin finns upprättat.
  • Fauna och flora – djur och natur – ska skyddas inom området. Detta är inte minst viktigt vid häcknings­säsongen.
  • Eld får endast göras upp på särskilt utsedda platser.


Det är vars och ens skyldighet att inte skräpa ner i hamnområdet eller i anslutning till sjösystemet. Om man upptäcker nedskräpning tar man om möjligt hand om avfallet eller meddelar den miljöansvarige.

senaste nytt

Egen säkerhetskontroll av fritidsbåt

måndag, 02 Maj 2022
Svenska båtunionen har tagit fram 7 varianter av egenkontroll av fritidsbåt.  ...
Läs mer...

Rabatt Göta kanal 2022

fredag, 19 november 2021
Alla medlemmar i båtklubbar anslutna till ÖBF, erbjuds 25% rabatt under...
Läs mer...

Nu introduceras E10 på den svenska marknaden

onsdag, 08 september 2021
Från den 1 augusti 2021 introduceras E10 i Sverige,  i samband med att reduktionsplikten...
Läs mer...

Ny version av BAS på gång

fredag, 20 augusti 2021
Du vet väl att BAS (Båtunionens Administrativa System) gör ditt liv som...
Läs mer...