Avgifter 2024

Inträdesavgift  
Inträdesavgift (nya medlemmar - engångsavgift) 500 kr
Medlemsavgift  
Årlig medlemsavgift 400 kr
Övriga avgifter  
Årlig bryggköplats 200 kr
Årlig bryggplats/bryggbreddmeter 280 kr
Byte av bryggplats som initierats av bryggplatsinnehavaren 250 kr
Vinterförvaring av båt utomhus - ingår i bryggplats -
Kallförvaring av båt inomhus vintertid 500 kr
Kallförvaring av båt inomhus sommartid 500 kr
Torrsättning/sjösättning med traktor ordinarie tid (medlem) -
Förrådshyra per år 150 kr
Ej fullgjord arbetsplikt (per säsong) 700 kr
Ej fullgjort vaktpass (per tillfälle) 1500 kr
Förseningsavgift (debiterade, ej inbetalda avgifter) 60 kr
Miljöavgift: Upptagning, bortforsling m.m av övergiven båt – grundavgift (ytterligare kostnader kan tillkomma för sanering etc.) 3000 kr
Bomöppning för icke medlemmar (båtramp) 100 kr

 

VBK:s plusgiro 25 10 13-9. Ange namn, bryggplatsnummer. 

senaste nytt