läs mer

Svenska Båtunionen hälsar alla som är intresserade av sjösäkerhetsfrågor inom båtförbund och båtklubbar välkomna till ett digitalt Sjösäkerhetswebbinarium. Webbinariet går igenom vilka frågor som Svenska Båtunionens Sjösäkerhetskommitté arbetar med och hur vi tillsammans kan öka säkerheten både i våra hamnar och ute på sjön. Vi presenterar nya verksamheter och nytt material riktade mot alla våra medlemmar.

Anmäl dig här!

Sista anmälningsdag är 18 april. Du får en länk till konferensen med e-post senast den 19 april.


Program (med reservation för ändringar)


18:30 Drop in i Zoom 
18:45 Teknisk genomgång av funktioner i Zoom 
19.00 Webinariet inleds. 
 

Vad gör Sjösäkerhetskommittén?

Sjösäkerhetskommitténs ordförande Hans Öhlund presenterar kommitténs verksamhet och prioriterade arbetsområden 2021-2022.
 

Olyckor på sjön: Var, när och hur

Jonas Ekblad, tidigare sakkunnig på Transportstyrelsen, numer ledamot av Sjösäkerhetskommittén, går igenom fakta och slutsatser kring vad man vet om sjöolyckor i Sverige och ger förslag på hur man som medlem och båtklubb kan arbeta förebyggande.
 

Egenkontroll av fritidsbåt

Många tillbud på sjön hade kunnat undvikas genom att båtägaren hade kontrollerat enkla saker ombord. Sjösäkerhetskommittén omarbetar just nu materialet för det som kallas Egen säkerhetskontroll av fritidsbåt som ska vara en hjälp för båtägaren att kontrollera sin egen båt. Inger Högström-Westerling, ledamot av Unionsstyrelsen och Sjösäkerhetskommittén berättar om mål och syfte med arbetet.


Hamnar för fritidsbåtar - En bok med samlad kunskap och erfarenhet

Hamnar för fritidsbåtar eller Hamnboken som den populärt kallas är en handbok med all information som behövs för att sköta och driva en hamn och ett varv. Inger Högström- Westerling presenterar materialet och berättar om den revision av materialet som pågår.


Rorsmansmärket - En båtklubbsaktivitet för alla

Rorsmansmärket är en aktivitet för båtklubbar som vill skapa bättre sammanhållning och bättre sjömanskap. Aktiviteten riktar sig till alla medlemmar med båt. Ett komplett material med gemensamma övningar, filmer och utbildningsmaterial erbjuds alla båtklubbar och förbund. Aktiviteten genomförs enkelt på cirka tre timmar. Rorsmansmärket visar att man har tränat viktiga manövrar med sin båt och kan väjningsreglerna. Föredraget presenterar aktiviteten och det nya utbildningsmaterial som Svenska Båtunionen har tagit fram.

Nämnden för båtlivsutbildning (NFB)
NFB administrerar utbildningar och intyg inom fritidsbåtlivet. Varje år genomgår över 6000 personer utbildningar och tar intyg genom NFB. Hans Öhlund är ordförande i NFB:s styrelse och berättar om de olika utbildningar och intygen som NFB möjliggör.


Ordet är fritt

Öppen diskussion om Svenska Båtunionens sjösäkerhetsarbete i allmänhet och om webbinariet i synnerhet. Vill du att vi tar upp någon särskild fråga så ange den i anmälningsformuläret.

 

På årsmötet den 18 mars 2021 så röstade medlemmarna ja till att Viggeby båtklubb går med i Båtsamverkan. Styrelsen påbörjar nu arbetet med att ansluta oss och återkommer snart med mera information om vad detta innebär. Båtsamverkan är ett samarbete mellan båtklubben, polisen och försäkringsbolagen i syfte att få ned antalet stölder av båtar och motorer. Mer information hittar du om du loggar in på vår hemsida och klickar på "Båtsamverkan" under "Information & tider" i vänsterlisten.

senaste nytt

Egen säkerhetskontroll av fritidsbåt

måndag, 02 Maj 2022
Svenska båtunionen har tagit fram 7 varianter av egenkontroll av fritidsbåt.  ...
Läs mer...

Rabatt Göta kanal 2022

fredag, 19 november 2021
Alla medlemmar i båtklubbar anslutna till ÖBF, erbjuds 25% rabatt under...
Läs mer...

Nu introduceras E10 på den svenska marknaden

onsdag, 08 september 2021
Från den 1 augusti 2021 introduceras E10 i Sverige,  i samband med att reduktionsplikten...
Läs mer...

Ny version av BAS på gång

fredag, 20 augusti 2021
Du vet väl att BAS (Båtunionens Administrativa System) gör ditt liv som...
Läs mer...