Inom klubben har vi ett antal väl definierade avgifter.

För 2019 gäller följande:

Årlig bryggköplats 100:-

Årlig medlemsavgift 200:-

Bomöppning för icke medlemmar 100:-

Engångsavgift i samband med tilldelning av bryggplats 500:-

Årlig bryggplatskostnad 350:-/bryggbreddmeter

Vinterplats i vår hyrda lada 500:-

Sommarplats i vår hyrda lada 500:-

Årlig förrådshyra 120:-

Friköp från arbetsplikt 500:-

Ej fullgjord arbetsplikt (avgift per säsong) 600:-

Ej fullgjort vaktpass 1500:-

Förseningsavgift (avser debiterade, ej inbetalda avgifter) 50:-

Upptagning, bortforsling m m av båt – grundavgift
(ytterligare kostnader kan tillkomma för sanering etc.) 3 000:-

Utöver detta kan det uppstå situationer där andra avgifter kan bli aktuella. Det kan handla om misskötsel av hamnområde, ej sjösättning/upptagning av båt inom tid etc. Detta beslutar styrelsen.

senaste nytt

Årsmötesandlingar, information mm

måndag, 24 februari 2020
VBK blir digitalare och sparar samtidigt miljö och pengar. Därför ligger numera alla...
Läs mer...

Brand- och sjukvårdsutbildning

måndag, 24 februari 2020
Östergötlands båtförbund erbjuder en brand- och sjukvårdsutbildning som är anpassad för...
Läs mer...

Sjösäkerhetskurs 16 maj 2020

fredag, 21 februari 2020
Östergötlands båtförbund bjuder in till sjösäkerhetskurs. För mer information, se...
Läs mer...

Välkommen till destination Kinda Kanal

måndag, 10 februari 2020
Visit Linköping har lagt upp en sida med mycket trevligt innehåll kring vad du kan göra i...
Läs mer...