Välkommen att ströva fritt och studera växter och djur men tänk på att det är förbjudet att:

 • Framföra vattenskoter eller att åka vattenskidor
 • Spela musik eller ljud på ett störande sätt
 • För att inte störa känsliga fåglar under häckning är det under tiden 1 april till 10 juli tillträdesförbud på Toftaskär och skären mellan Tallön och Rågön. Tillträdesförbudet betyder att du inte får komma närmare än 50 meter från stranden.
 • Släppa lös hund, katt eller annat husdjur
 • Ställa upp husvagn eller husbil för övernattning
 • Du får endast tälta på särskilt anordnade rastplatser som vid Jaktudden och på Bromön
 • Elda annat än vid iordningställda och anvisade platser
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • Gräva, hacka, måla eller på annat sätt skada markytan eller fast naturföremål
 • Gräva upp växter samt plocka eller skada mossor, lavar och svampar som växer på träd
 • Samla in djur samt störa djurlivet eller på störande sätt utnyttja radio, bandspelare eller dylikt
 • Använda luftgevär, pilbåge eller andra vapen.
 • Cykla annat än fram till markerade P-platser samt på anvisade mindre vägar
 • Framföra motordrivet fordon annat än fram till markerade parkeringsplatser
 • Rida annat än på eventuellt anvisade vägar och stigar
 • Anordna organiserade tävlingar eller att kommersiellt utnyttja reservatet utan tillstånd från förvaltaren

Källa: Linköpings kommun

Folder Viggeby naturreservat

Klicka här>

Karta över reservatet

senaste nytt

Vinnare av trisslotter och resultat av medlemsenkät

torsdag, 25 november 2021
  Medlemsenkäten är nu avslutad och vi tackar alla som besvarat enkäten och...
Läs mer...

Rabatt Göta kanal 2022

fredag, 19 november 2021
Alla medlemmar i båtklubbar anslutna till ÖBF, erbjuds 25% rabatt under...
Läs mer...

Inbjudan till ÖBF:s Båtklubbsdag / Förbundsråd 13/11 2021

söndag, 31 oktober 2021
Nedan finns en länk till inbjudan och program till Östergötlands...
Läs mer...

Nu introduceras E10 på den svenska marknaden

onsdag, 08 september 2021
Från den 1 augusti 2021 introduceras E10 i Sverige,  i samband med att reduktionsplikten...
Läs mer...