Sedan en tid finns Vandrarmusslan etablerad i sjöarna Roxen och Glan. Musslan är känd för att snabbt växa i antal och ta över i de sjöar där den introduceras. För att hindra vidare spridning är det viktigt att följa några enkla regler när båtar flyttas mellan olika vatten.

• Tag bort alla vattenväxter, djur och lera från såväl båt, motor som trailer.

• Töm båt och motor på allt vatten. Tänk på kylvatten, ankarboxar mm.

• Flytta aldrig fisk, kräftor eller andra djur och växter mellan olika sjöar.

Om möjligt:

• Tvätta båten, motor och övrig utrustning med högtryckstvätt eller varmt vatten. Tänk på att dagvattenbrunnar ofta går direkt ut i närmaste vattendrag så låt inte vattnet rinna ner i gatubrunnar.

Eller:

• Låt båt och övrig utrustning torka minst 5 dagar.

Källa: Länsstyrelsen Östergötland


Här hittar du mer information om vandrarmusslan:

Vandrarmussla - Arter och livsmiljöer - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

senaste nytt

Vinnare av trisslotter och resultat av medlemsenkät

torsdag, 25 november 2021
  Medlemsenkäten är nu avslutad och vi tackar alla som besvarat enkäten och...
Läs mer...

Rabatt Göta kanal 2022

fredag, 19 november 2021
Alla medlemmar i båtklubbar anslutna till ÖBF, erbjuds 25% rabatt under...
Läs mer...

Inbjudan till ÖBF:s Båtklubbsdag / Förbundsråd 13/11 2021

söndag, 31 oktober 2021
Nedan finns en länk till inbjudan och program till Östergötlands...
Läs mer...

Nu introduceras E10 på den svenska marknaden

onsdag, 08 september 2021
Från den 1 augusti 2021 introduceras E10 i Sverige,  i samband med att reduktionsplikten...
Läs mer...