Sedan en tid finns Vandrarmusslan etablerad i sjöarna Roxen och Glan. Musslan är känd för att snabbt växa i antal och ta över i de sjöar där den introduceras. För att hindra vidare spridning är det viktigt att följa några enkla regler när båtar flyttas mellan olika vatten.

• Tag bort alla vattenväxter, djur och lera från såväl båt, motor som trailer.

• Töm båt och motor på allt vatten. Tänk på kylvatten, ankarboxar mm.

• Flytta aldrig fisk, kräftor eller andra djur och växter mellan olika sjöar.

Om möjligt:

• Tvätta båten, motor och övrig utrustning med högtryckstvätt eller varmt vatten. Tänk på att dagvattenbrunnar ofta går direkt ut i närmaste vattendrag så låt inte vattnet rinna ner i gatubrunnar.

Eller:

• Låt båt och övrig utrustning torka minst 5 dagar.

Källa: Länsstyrelsen Östergötland


Här hittar du mer information om vandrarmusslan:

Vandrarmussla - Arter och livsmiljöer - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

senaste nytt

Egen säkerhetskontroll av fritidsbåt

måndag, 02 Maj 2022
Svenska båtunionen har tagit fram 7 varianter av egenkontroll av fritidsbåt.  ...
Läs mer...

Rabatt Göta kanal 2022

fredag, 19 november 2021
Alla medlemmar i båtklubbar anslutna till ÖBF, erbjuds 25% rabatt under...
Läs mer...

Nu introduceras E10 på den svenska marknaden

onsdag, 08 september 2021
Från den 1 augusti 2021 introduceras E10 i Sverige,  i samband med att reduktionsplikten...
Läs mer...

Ny version av BAS på gång

fredag, 20 augusti 2021
Du vet väl att BAS (Båtunionens Administrativa System) gör ditt liv som...
Läs mer...