läs mer

För inloggade medlemmar finns nu det senaste årsmötesprotokollet att läsa.

Årsmötet fastställde reviderade ordningsregler för Viggeby båtklubb. Notera speciellt vad som gäller bryggplatsen under 1.2 Avtal och bryggplats.

senaste nytt