Från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter som producerar, transporterar och behandlar farligt avfall, alltså även båtklubbar, rapportera in det till Naturvårdsverkets nya digitala avfallsregister. Från den 1 augusti 2020 gäller även en utökad anteckningsskyldighet. Viggeby båtklubb måste därmed rapportera in de antecknade uppgifterna om det farliga avfallet i Naturvårdsverkets avfallsregister.

Båtklubbar ska enligt Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2001:13), tillhandahålla mottagningsanordningar för avfall och skall finnas i fritidsbåtshamnar för att tillgodose behovet av avfallslämning från de fritidsbåtar som normalt anlöper hamnen. VBK anlitar Tekniska verken för tömning av vår miljöstation som mot betalning erbjuder tjänsten att sköta rapporteringen till Naturvårdsverket.

Om båtklubben själv lämnar in farligt avfall

Väljer båtklubben, som verksamhetsutövare, att lämna avfallet till en återvinningsstation betecknas båtklubben som avfallsproducent och är anteckningsskyldig. Det innebär att följande uppgifter ska antecknas:

  • var avfallet producerats,
  • datum för transport,
  • transportsätt,
  • vem som ska transportera bort avfallet,
  • avfallets vikt i kilogram, och
  • den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.
  • Anteckningarna ska föras när det farliga avfallet ska transporteras bort – alltså inte varje gång som verksamheten ger upphov till farligt avfall. Därtill ska ett transportdokument upprättas när transporten genomförs.
  • Vad som ska rapporteras i avfallsregistret framgår av 6 kap. 1 – 5 §§ avfallsförordningen (2020:614) och rapportering ska ske senast två arbetsdagar efter den tidpunkt då anteckningen ska vara förd. Rapportering till avfallsregistret kan ske på två sätt – antingen genom en e-tjänst på Naturvårdsverkets hemsida, eller genom en API-lösning.
  • Observera, det finns ingen nedre gräns på mängd avfall eller storleken på verksamheten, alla verksamheter där det uppkommer eller som hanterar farligt avfall omfattas av kravet på att föra anteckningar och rapportera till avfallsregistret!

Länk till avfallsregistret (e-tjänst) på Naturvårdsverkets hemsida genom att klicka här >.

Vad räknas som farligt avfall?

Farligt avfall regleras av Avfallsförordningen och är vanligt förekommande i en båtklubb. Exempel är spillolja, glykol, lösningsmedel, färgrester, blybatterier, lacknafta men även lysrör och småbatterier. Farligt avfall är avfall som kan skada människa och miljön och detta markeras med en faroklassad symbol, så kallat faropiktogram, på produkten.

 

senaste nytt

Nu introduceras E10 på den svenska marknaden

onsdag, 08 september 2021
Från den 1 augusti 2021 introduceras E10 i Sverige,  i samband med att reduktionsplikten...
Läs mer...

Ny version av BAS på gång

fredag, 20 augusti 2021
Du vet väl att BAS (Båtunionens Administrativa System) gör ditt liv som...
Läs mer...

Bensinpumpen vid Brokinds sluss är nu lagad

tisdag, 13 juli 2021
Bensinpumpen vid Brokinds sluss är nu hel igen så att det går att tanka....
Läs mer...

Nu finns en Facebook-grupp för Viggeby båtklubb

onsdag, 12 Maj 2021
Nu finns en Facebook-grupp för Viggeby båtklubbs medlemmar och medlemmens närmaste...
Läs mer...