Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), innehåller regler om hur man får behandla (hantera) personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PuL). Viggeby Båtklubb följer självklart gällande lagstiftning och regler.

Medlemskapet i Viggeby Båtklubb är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men båtklubben behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för klubbens ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsnummer, namn, födelsedatum, adress, e-postadress och telefonnummer. Den behandling av personuppgifter som utförs i samband med ditt medlemskap i Viggeby Båtklubb bedöms som nödvändig för fullgörandet av stadgar och regler och för att Viggeby Båtklubb har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen samt för att ha möjlighet att skicka ut medlemsnyheter och övrig information. Det är mycket viktigt att medlemsregistret är aktuellt eftersom det utgör de som har rösträtt och därmed möjlighet att vara med och besluta i frågor som rör föreningen. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Dina personuppgifter behandlas i Viggeby Båtklubbs IT-system och i Båtunionens Administrativa System (BAS) hos Svenska Båtunionen. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som Viggeby Båtklubb samarbetar med, för nödvändig behandling för klubbens räkning. Exempel på sådana partnerorganisationer är Östergötlands Båtförbund (ÖBF), Svenska Båtunionen (SBU) samt det företag vi anlitar som webbhotell för vår hemsida. Adressuppgifter kan lämnas ut till Postnord och motsvarande för utskick av medlemsinformation, fakturor mm. Vi lämnar också dina adressuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av tidningen till våra medlemmar. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Viggeby Båtklubb behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Viggeby Båtklubb kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Genom din ansökan om medlemskap bekräftar du att du mottagit denna information om behandling av personuppgifter.

Hos Svenska Båtunionen finner du mer information om behandling av personuppgifter (GDPR) genom att klicka här >.

Vår integritetspolicy finner du genom att klicka här > eller under "Styrdokument" i listen till vänster.

senaste nytt