Välkommen att ströva fritt och studera växter och djur men tänk på att det är förbjudet att:
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar • gräva upp växter samt plocka eller skada mossor, lavar och svampar som växer på träd
• samla in djur samt störa djurlivet eller på störande sätt utnyttja radio, bandspelare eller dylikt
• gräva, hacka, måla eller på annat sätt skada markytan eller fast naturföremål
• elda annat än vid iordningställda och anvisade platser
• framföra vattenskoter eller att åka vattenskidor
• framföra motordrivet fordon annat än fram till markerade parkeringsplatser
• cykla annat än fram till markerade P-platser samt på anvisade mindre vägar
• tälta och övernatta annat än på iordningställda och anvisade platser
• ställa upp husvagn eller husbil
• släppa lös hund, katt eller annat husdjur
• rida annat än på eventuellt anvisade vägar och stigar
• anordna organiserade tävlingar eller att kommersiellt utnyttja reservatet utan tillstånd från förvaltaren  

Karta över reservatet

senaste nytt

Årsmötesandlingar, information mm

måndag, 24 februari 2020
VBK blir digitalare och sparar samtidigt miljö och pengar. Därför ligger numera alla...
Läs mer...

Brand- och sjukvårdsutbildning

måndag, 24 februari 2020
Östergötlands båtförbund erbjuder en brand- och sjukvårdsutbildning som är anpassad för...
Läs mer...

Sjösäkerhetskurs 16 maj 2020

fredag, 21 februari 2020
Östergötlands båtförbund bjuder in till sjösäkerhetskurs. För mer information, se...
Läs mer...

Välkommen till destination Kinda Kanal

måndag, 10 februari 2020
Visit Linköping har lagt upp en sida med mycket trevligt innehåll kring vad du kan göra i...
Läs mer...