Info från Kinda Kanals Vänner:

Anders Ljung och jag, Bengt Senneberg, är valberedning för Kinda Kanals Vänner.

Vi vill gärna se att båtklubbarna utmed kanalen är representerade i Kanalvännernas styrelse.

Nedan är ett utdrag ur föreningens stadgar:

Föreningen Kinda Kanals Vänner har till ändamål att verka för Kinda Kanals fortbestånd, såväl såsom farled som i egenskap av kulturminnesmärke.  Detta ändamål främjas bl.a. genom att förmedla information, syftande till ökat utnyttjande av kanalen samt att tillskapa medel, som kan användas till ekonomiskt stöd åt AB Kinda Kanal.

Föreningens uppgift är med andra ord att påverka opinionsbildare viktiga för Kinda Kanals fortbestånd samt att stödja AB Kinda Kanal i arbetet att vidmakthålla kanalen samt givetvis se till att det är ett rikt båtliv på kanalen..

Valberedningen hoppas att någon eller några från de båtklubbar som finns i området vill engagera sig i kanalvännernas styrelsearbete och bidra med sin erfarenhet från båtlivet utmed kanalen.

Har ni frågor så hör av er till mig eller Anders Ljung i Kisa.

Då årets årsmöte då ny styrelse skall väljas äger rum 2019-07-06 är jag tacksam för svar så fort som möjligt.

Hälsningar och ett gott båtliv på Kinda Kanal 2019.

 

Bengt Senneberg
Valberedningens sammankallande
Mobil: 0702-85 33 85
Stensmålen 1
590 45 BROKIND

 

senaste nytt

Upprustning av Skedevi kanal

onsdag, 21 augusti 2019
AB Kinda Kanal vill informera att det nu äntligen är dags att upprusta Skedevid kanal...
Läs mer...

Facebook-grupp för båtägare i Kinda kanal sjösystem

måndag, 29 juli 2019
En grupp för oss som har båt i Roxen, Ärlången,, Stora Rängen, Lilla...
Läs mer...

Elektroniskt sjökort Kinda kanal sjösystem

måndag, 29 juli 2019
Enligt en av våra medlemmar finns numera Navionics sjökort för hela vårt...
Läs mer...

Nyheter från Kinda Kanal

tisdag, 14 Maj 2019
Några av årets nyheter som underlättar båtlivet på Kinda kanal...
Läs mer...